Sashiko portfolio

We can do Sashiko for you with Sashi.Co & Upcycle Stitches LLC